صفحه اصلي     |     شماره جاري |
 جستجو
شیرازه : نشريه الكترونيكي علوم كتابداري،آرشیو و  اطلاع رساني سال اول - شماره ی چهارم / خرداد و تیر 1387

 

مهدي عليپور حافظي دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد اسلامي : مدرس دانشگاه تهران

یک بار برای همیشه های کتابداری و اطلاع رسانی

،مدیریت کتابخانه ها،آموزش و مدیریت عالی رشته هستند.

-الف _مديريت كتابخانه ها.
- از آنجائيكه مدير كتابخانه در زمره مديران مياني در ساختار سازماني محسوب مي شود، لذا نياز به تربيت مديراني است كه توانايي حل معضلات اجرايي كتابخانه ها را داشته باشند، بدين معني كه احاطه به علوم كتابداري و مديريت داخلي كتابخانه داشته باشند و از طرفي نيز قابليت كسب امتيازات و ارتقاء جايگاه كتابخانه در ساختار سازماني را از مديران عالي داشته باشند. در كل مديران كتابخانه بايد چاقوي دو لبه باشند. پس تربيت مديران كتابخانه و نيز ايفاي نقش برجسته از طرف اين مديران مي تواند راهگشاي بسياري از مسائل كتابخانه ها باشد.

ب_.آموزش.
تغيير عنوان رشته و متعاقب آن سرفصل هاي درسي در رشته بسيار ضروري به نظر مي رسد. در جامعه ما امروزه نياز بسيار زيادي به تخصص كتابداران وجود دارد ولي به خاطر عنوان كتابداري، متخصصان اين حوزه از ايفاي نقش خود و توسعه جايگاه هاي شغلي در مراكز، سازمان ها و وزارتخانه ها محروم هستند و متآسفانه به علت عدم وجود چنين عنوان رشته اي با تخصص اطلاع رساني و غيره از متخصصان رشته هاي ديگر نظير علوم كامپيوتر استفاده مي شود و ان خود باعث بروز مشكلات عديده اي در انجام بهينه امور و متعاقب آن از دست دادن فرصت هاي شغلي براي متخصصان حوزه  سازماندهي و مديريت اطلاعات و دانش مي شود. از طرفي ديگر نيز بايد علوم جديد در حيطه فناوري هاي مرتبط با وب نيز در سرفصل هاي آموزشي گنجانده شود تا فارغ التحصيلان اين حوزه بتوانند از قابليت هاي به روز مورد نياز جامعه برخوردار باشند.

پ _مديريت عالي رشته
. امروزه حجم بالاي فارغ التحصيلان رشته و جذب پايين كتابداران و متحصصان اطلاع رساني در مشاغل، ضرورت مديريت عالي رشته را بيش از پيش آشكار كرده است. لذا نياز به مركزي براي مديريت رشته در سراسر كشور وجود دارد. چند صباحي پيش دانشگاه آزاد اسلامي و امروزه نيز با سياست هاي نادرست كشوري، دانشگاه پيام نور، دانشگاه هاي غير انتفاعي، علمي كاربردي، پودماني و غيره باعث رشد گروه هاي آموزشي ، افزايش تعداد فارع التحصيلان و نيز جذب اساتيدي شده كه گاهآ صلاحيت علمي تربيت متحصصان اين حوزه را ندارند. لذا محصول خروجي از اين نظام آموزشي مشخص است كه چه وضعي خواهد داشت. متآسفانه اين حركت نادرست در حال رسوخ به آموزش عالي در سطح كارشناسي ارشد و دكتري نيز است. فارغ التحصيل هر رشته، معرف و الگوي آن رشته در جامعه است. هر چه فارغ التحصيل داراي دانش و خلق و خوي مورد نياز آن جامعه باشد، جايگاه آن حوزه علمي نيز در جامعه ارتقاء خواهد افت.

 

آناهيتا باواخاني دانشجوي كارشناسي ارشد:

یک بار برای همیشه باید اینها را حل کرد; گرایشات موضوعی

در رشته، عدم تناسب سر فصل های درسی، عدم وجود امکانات

و تجهیزات مناسب برای کتابداران و کتابخانه ها

وقتی صحبت از مشکلات رشته کتابداری و اطلاع رسانی به میان می آید، در میان مسائل مختلفی که به ذهنم خطور می کند، به نظرم بحث " عدم وجود گرایشات موضوعی " برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکتری )، از اهمیت زیادی برخوردار است. به عقیده من، چنانچه ما هم در ایران برای ادامه تحصیل در رشته کتابداری گرایشات موضوعی مشخصی داشته باشیم، آن وقت تکلیف اساتید و دانشجویان برای تدریس، تحقیق و پژوهش و فعالیت های مرتبط، بهتر مشخص خواهد شد.
به عقیده من یکی دیگر از مسائل مهم قابل طرح در رشته کتابداری و اطلاع رسانی، " عدم تناسب سر فصل های درسی " است که گروه های آموزشی کتابداری در دانشگاه ها به دانشجویان ارائه می کنند.
در این صورت می توان این انتظار را داشت که دانشجویان و دانش آموختگان کتابداری و اطلاع رسانی، توانایی آن را داشته باشند تا در آینده آن طور که باید موجبات ارتقاء علمی حرفه را فراهم آورند و در مسیر پیشرفت آن حرکت کنند.
و اما مورد سوم که به نظرم نیازمند توجه جدی است، بحث " عدم وجود امکانات و تجهیزات مناسب برای کتابداران و کتابخانه هاست ". احتمالا بخش عمده این مساله ناشی از کمبود بودجه اي است كه به كتابخانه ها تخصيص داده مي شود و چرایی این قضیه در جاي خود بسیار جای بحث دارد.
 هرگونه برداشت با ذکر مأخذ مجاز است. نظرات نویسندگان لزوما" نظر شیرازه نیست.