جستجوی وب سایت
 جستجو


 
 
صفحه هاي مرتبط
 English | العربیه | Italiano | Français | Русский صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
نحوه شركت در برنامه حافظه جهاني

براي شركت در برنامه حافظه جهاني و معرفي هر اثر ابتدا برگ پيشنهاد ثبت كه براساس پرسشنامه رسمي يونسكو تنظيم شده توسط صاحب يا صاحبان اثر تكميل مي­گردد و پس از بررسي اوليه و احراز شرايط، در گروه ارزيابي كميته ملي حافظه جهاني، پرونده جهت تصميم­گيري نهايي به كميته ملي حافظه جهاني ارسال مي­گردد. اين كميته نيز در مرحله نخست آثار واجد شرايط را درحافظه جهانی ایران به ثبت مي­رساند و از بين آثار براي هر دوره دو اثر را براي ثبت درحافظه جهانی یونسکومعرفي مي­نمايد. اين آثار از طريق كميسيون ملي يونسكو در ايران به برنامه حافظه جهاني سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (unesco) ارسال مي­­گردد.
منابع برگزيده ايراني در حافظه جهاني
 


تمامي حقوق محفوظ است، (كميته ملي حافظه جهاني)