صفحه اصلي     |     شماره جاري |
 جستجو
شیرازه : نشريه الكترونيكي علوم كتابداري،آرشیو و  اطلاع رساني سال اول - شماره ی ششم / مهر و آبان 1387

 

معرفی جامع ترین نرم افزار فلسفی با عنوان "کتابخانه حکمت اسلامی"

 

فائزه فرهودی1

 
 

جامع‌ترين نرم افزار فلسفي با عنوان "كتابخانه حكمت اسلامي " در روز پنج‌شنبه 18 مهر1387 در سالن کنفرا نس مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي قم رونمايي شده است. توليد و تدوين نرم‌افزارهاي معجم لفظي، مکانيکي است و نسبت به ساير نرم‌افزارها راحت‌تر انجام مي‌شود، لذا اين کار انجام گرفت تا محققان و کاربراني که با متون آشنا هستند اکثر نياز آنان از طريق معجم‌هاي لفظي برطرف شود.

مرکز تحقيقات علوم اسلامی، نرم‌افزارهاي خود را به صورت تک‌واژه و نمايه و يا به صورت درخت‌واره توليد مي‌کرد، اما نرم‌افزار کتابخانه حکمت اسلامي از نرم‌افزارهاي لفظي است که الفاظ و متون را در اختيار محققين قرار مي‌دهد.

210 عنوان کتاب در نرم‌افزار کتابخانه ‌حکمت اسلامي جمع‌آوري شده که از نظر مجلد 260 جلد است. محققان خارجي استقبال بسياري از نرم‌افزارهاي مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي مي‌کنند تا بتوانند محتواي منابع اسلامي را در اختيار داشته باشند. در قسمت دامنه اين نرم‌افزار امکانات مناسبی براي کاربران و محققان فراهم شده تا آنان بتوانند کتاب‌هاي مورد نياز را از لحاظ موضوعي دسته‌بندي کنند.

کتاب‌هاي نرم‌افزار کتابخانه حکمت اسلامي به چهار محور در حکمت اسلامي پرداخته که شامل زمينه‌هاي حکمت اسلامي، حکمت مشاء، حکمت اشراق و حکمت متعاليه است.

این نرم افزار دربرگیرنده کتاب ها و مقالات به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی است و موضوعاتی از جمله منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی، نوافلاطونی، حکمت مشاء، اشراق و متعالیه تا زمان ملاهادی سبزواری را دنبال کرده است. آثار فلاسفه از جمله ارسطو، افلاطون، ابونصر فارابی و همچنین آثار بزرگانی از جمله شیخ الرئیس، ابن رشد، فخرالدین رازی، خواجه نصیرالدین طوسی، میرداماد، صدرالمتالهین و ملاهادی سبزواری در این نرم افزار وجود دارد. آنچه به غنای این نرم افزار کمک کرده است ارائه بیش از صد و ده کتاب و مقاله از فلاسفه یونان به زبان انگلیسی است.

آثار انگلیسی بزرگانی چون ارسطو، افلاطون، فلاسفه نوافلاطونی همچنین فلاسفه غرب مانند کانت2، دکارت3، برکلی4، هیوم5، میل6، نیچه7، اسمیت8، هابز9، بیکن10 و آگوستین11 بر جامعیت نرم افزار افزوده است. ارائه یازده عنوان فرهنگ نامه به منظور آشنایی با اصطلاحات متون و برنامه ایجاد ارتباط متون با شرح مربوطه به طور مستقل از دیگر قابلیت های این نرم افزار است.

قابلیت جستجوی متنوع و پیشرفته در تمام متون از طریق کلمه و ترکیب واژگان کتب با لغت نامه های برنامه و انتقال مستقیم متون برگزیده از برنامه به محیط WORD-MS از جمله توانمندی های این محصول است. در این نرم افزار متن کامل ده دوره لغت نامه عربی و فارسی در قالب 62 جلد کتاب گنجانیده شده است.

منابع:
  1. http://www.bornanews.ir/Nsite/FullStory/?Id=19745
  2. http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=62403

 

 

 1- کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
Faezehfarhoodi2000@yahoo.com
2-Kant
3-Rene Descartes
4-Berkeley
5-Hume, David
6-John Stuart Mill
7-F.W Nietzsch
8-Adam Smith
9-Thomas Habbes
10-Francis Bacon
11-Saint Augustinus


هرگونه برداشت با ذکر مأخذ مجاز است. نظرات نویسندگان لزوما" نظر شیرازه نیست.