صفحه اصلي     |     شماره جاري |
 جستجو
شیرازه : نشريه الكترونيكي علوم كتابداري،آرشیو و  اطلاع رساني سال اول - شماره ی ششم / مهر و آبان 1387
برخي مطالب شيرازه نظرم را جلب كرده است

 

استاد محمد حسین دیانی

 
با سلام

نامه شما را دريافت كردم . بر خي شماره ها و برخي مطالب شيرازه را كه نظرم را جلب كرده خوانده ام اما هيچگاه با ديدي خاص كه اهداف شما بوده است به آن نگاه نكرده ام . حتي نمي دانم مخاطبان شما جه كساني بوده اند . هرگاه شيرازه را ابزاري براي تمرين هاي دانشجويي بدانيد كه در ضمن اطلاع رساني و گاهي دانش رساني نيز مي كند ،‌بايد موفق باشد. شايد اگر حداقل چند شماره ازآنرا به صورت چاپي مي داشتم بهتر مي توانستم قضاوت كنم. فعلا خود را در موقعيتي نمي دانم كه قضاوتي ارائه كنم .  خدا يارتان باشد و شما را در مسئوليتي كه بر عهده گرفته ايد بيش از پيش ياري كند.

 

 
امیدوارم انتشار شیرازه تداوم پیدا کند

 

دکتر نجلا حریری

 

شیرازه در مدت کوتاهی که از انتشارش می گذرد سعی کرده به تعهد خود در مورد پرداختن به دغدغه های کتابداران تا حد امکان عمل کند و  با نظرخواهی از کتابداران به انعکاس مسائل و مشکلات رشته پرداخته است.  مطالب متنوع و لحن صمیمی مجله، خواننده را به مطالعه بخش های مختلف آن جلب می کند. تیترهای مطالب، جذاب است؛ وقتی برای یک مرور گذرا هم وارد سایت می شوی، تقریباً بیشتر مطالب را می خوانی و این نشانه موفقیت یک نشریه است. امیدوارم انتشار شیرازه تداوم پیدا کند.هرگونه برداشت با ذکر مأخذ مجاز است. نظرات نویسندگان لزوما" نظر شیرازه نیست.