صفحه اصلي     |     شماره جاري |
 جستجو
شیرازه : نشريه الكترونيكي علوم كتابداري،آرشیو و  اطلاع رساني سال اول - شماره ی ششم / مهر و آبان 1387

برای نخستین بار از طریق شیرازه می توانستم دیدگاه های برخی کتابداران را که نمی شناختم درک کنم.

    

دکتر رحمت الله فتاحی

 از لطف همیشگی شما در برقراری ارتباط و جویا شدن از دیدگاه من در باره برخی مسائل سپاسگزارم

در پاسخ به پرسش نخست:

 شیرازه در سالی که گذشت پربارتر شد و بویژه گفتگوهای بیشتری را با افرادی از طیف­های گوناگون انجام داد و منعکس کرد که برای من جالب بود. برای نخستین باراز طریق شیرازه می توانستم دیدگاه­های برخی کتابداران را که نمی شناختم درک کنم. گزارش­ها نیز متنوع تر شده بود. در مجموع می توانم بگویم که رویکرد شیرازه ژورنالیستی تر شد

در پاسخ به پرسش دوم:

 به جای آنکه از نقاط قوت و ضعف شیراز بگویم، می­خواهم  توپ را به زمین جلال حیدری نژاد بیندازم! نمی دانم که شیرازه تا چه اندازه مخاطبان خود را در سراسر ایران و یا حتی در چاردیواری کتابخانه ملی یافته است؟ نمی دانم که تا چه اندازه صفحات شیرازه کلیک می شود و خوانندگان روی آن مکث می کنند؟ خوانندگان شیرازه از کدام شهرها هستند؟ آیا از شهرهای دورافتاده ای مثل چابهار و بوشهر و اردبیل مشتری دارد؟  آیا تاکنون در این باره اندیشیده ای؟ آیا به اثربخشی شیرازه در انعکاس رویدادها و دیدگاه­ها فکر کرده ای؟ آیا در این مورد قرار است کاری انجام دهی تا ببینی که تاثیر این نشریه الکترونیکی در تحقق هدف­های اولیه آن چگونه بوده است؟ آیا مسائل مطرح شده در شیرازه بیشتر مرتبط با کدام قشر از خوانندگان است؟ آیا شیرازه توانسته است ارتباط عمودی میان مدیریت کتابخانه ملی و کارکنان برقرار کند؟

 در پاسخ به پرسش سوم:

 به باور من راه­های متعددی برای پیش رفتن به مفهوم واقعی آن وجود دارد. باید از طریق راه­ها و روش­های متناسب با شیرازه دیدگاه­های خوانندگان از قشرهای مختلف را جویا شد. می توان از طریق پست الکترونیکی و یا فرم نظرخواهی در خود شیرازه آگاهی های لازم را کسب کرد و بر اساس آنها مسیر پیش رفتن را ترسیم کرد. تا اندازه ای هم می توان از سایر نشریه های مشابه به اطلاعات لازم رسید، چه نشریه های داخلی مثل "دانشورز" از کتابخانه آستان قدس و یا برخی نشریه های خبری کتابخانه های بزرگ دنیا از جمله کتابخانه های ملی. بررسی وبلاگ­ها نیز خالی از فایده نیست.

آنچه گفته شد بدین معنا نیست که  حيدري نژاد در شیرازه این رویکردها را در نظر نداشته است.بيشتر ما مي دانيم كه شيرازه در مجموع موفق بوده است.

 

بانشاط و پیشرو باشید، چون همیشه



هرگونه برداشت با ذکر مأخذ مجاز است. نظرات نویسندگان لزوما" نظر شیرازه نیست.