صفحه اصلي     |     شماره جاري |
 جستجو
شیرازه : نشريه الكترونيكي علوم كتابداري،آرشیو و  اطلاع رساني سال اول - شماره ی ششم / مهر و آبان 1387
شیرازه چاپی شود بهتر است

 

پوری سلطانی

 
 

 "اول از همه مي گويم كه این نشریه شیرازه به طرح چاپي در بيايد چون چشم آدم خسته مي شود. بعد از آن مي توانم آن را به خانه ببرم و در مواقع استراحت آن را بخوانم ولي در اداره فرصت نمي شود"

پوری سلطانی از اساتید و پیشکسوتان پرآوازه ی کتابداری ایران در باره نشریه الکترونیکی شیرازه ضمن اظهار مطالب فوق گفت:

"راستش من زیاد فرصت نداشته ام که این نشریه را مطالعه کنم ولی به طور کلی برای رشد و بهتر شدن شیرازه باید به خبرهای داخلی و خبرهای مهم خارجی توجه کنید"هرگونه برداشت با ذکر مأخذ مجاز است. نظرات نویسندگان لزوما" نظر شیرازه نیست.