صفحه اصلي     |     شماره جاري |
 جستجو
شیرازه : نشريه الكترونيكي علوم كتابداري،آرشیو و  اطلاع رساني سال اول - شماره ی ششم / مهر و آبان 1387
میزان استقبال از کارگاه نسخه های خطی خوب است

 

فتح الله کشاورز

 
 

"ارتقاء دانش تخصصی کارشناسان نسخه های خطی در حوزه های فراهم آوری ، فهرست نویسی ، حفاظت واطلاع رسانی و بویژه در حوزه فهرست نویسی ونسخه شناسی وتربیت نیروی انسانی متخصص ، انتقال تجربیات استادان این حوزه و تلاش برای ایجاد وحدت رویه وتعیین ضوابط واستانداردهای لازم برای سازماندهی نسخه های خطی  از جمله اهدافی ست که ما دنبال می کنیم"

فتح الله کشاورز مدیر کل بخش نسخ خطی کتابخانه ملی ضمن اعلام مطلب فوق درباره ی اهداف کارگاه­های نسخ خطی گفت:

" ما تلاش می کنیم تا کارگاه تخصصی نسخه شناسی در دوره های مختلف در کتابخانه ملی برگزار گردد تا جایگاه واقعی و محوری کتابخانه ملی رعایت گردد. و برای سال جاری نز کارگاه­های پیش بینی شده که  در موعد خود برگزار شده است.

وی میزان استقبال از این کارگاه­ها را مناسب دانسته و ضمن اینکه آن را نشانه خلاء و اشتیاق زیاد علاقه مندان به این دوره های ذکر میکند می افزاید:

 " در دوره های قبل تعداد 54 نفر در کارگاه ها شرکت نموده اند که برای 47 نفر گواهینامه صادر شده و 7 نفر بطور مستمع آزاد شرکت کرده اند .و شرکت کنندگان نیز از مراکز گوناگونی چون کتابخانه آستان قدس رضوی ،کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانه ملک، کتابخانه مرکزی تبریز، کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دایره المعارف بزرگ اسلامی، دانشگاه صنعتی شریف ، کمیته ملی حافظه جهانی و...بوده اند"

مدیر کل نسخ خطی کتابخانه ملی در خاتمه درباره ی عناوین و کارگاه­هایی که تا کنون برگزار شده گفت:

" تا کنون 5 کارگاه برگزار کرده ایم که عناوین و اساتید آن به قرار زیر بوده اند:

  1. کارگاه تخصصی نقش انجامه در فهرست نویسی نسخه های خطی – استاد دوره جناب دکتر عارف نوشاهی از کشور پاکستان در تاریخ 14/5/87
  2. کارگاه تخصصی فهرست نویسی نسخه های مجهول – استاد دوره جناب آقای احمد منزوی در تاریخ 15/05/87
  3. کارگاه تخصصی فهرست نویسی تدکره ها ودیوان ها – استاد دوره جناب آقای پرفسور عثمان کریم اف نسخه شناس برجسته کشور تاجیکستان در تاریخ ۸۷/۵/۱۵
  4. کارگاه تخصصی انواع کاغذ و نقش وراقان در تاریخ نسخه پردازی – استاد دوره جناب آقای دکتر حبیب اله عظیمی در تاریخ ۸۷/۵/۱۵
  5. کارگاه تخصصی فهرست نویسی مجموعه ها وجنگ ها – استاد دوره جناب آقای سید عبدالله انوار در تاریخ ۸۷/۸/۲۳


هرگونه برداشت با ذکر مأخذ مجاز است. نظرات نویسندگان لزوما" نظر شیرازه نیست.