صفحه اصلي     |     شماره جاري |
 جستجو
شیرازه : نشريه الكترونيكي علوم كتابداري،آرشیو و  اطلاع رساني سال اول - شماره ی ششم / مهر و آبان 1387
شیرازه قدردان کسانی ست که در ششمین گام او را یاری دادند
خانم ها:
راحله درويش، فاطمه زارع زاده، مهدیه محمد اصغری، سحر عباسی، پریسا پاسیار ، فائزه فرهودی، صدف نيستاني، فاطمه نامي نيا،آزیتا مالمیر
آقایان:
فریبرز درودی، فردين كولائيان
بخش فنی
مسعود فقیهی، شهلا فرخ طلا


هرگونه برداشت با ذکر مأخذ مجاز است. نظرات نویسندگان لزوما" نظر شیرازه نیست.