جستجوی وب سایت
 جستجو

جستجوی منابع
از کتابدار بپرسید
فهرست کتابخانه های ایران
 English | العربیه | Italiano | Français | Русскийسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
انتشارات » نشريات » کتاب های انتشارات سازمان » اصطلاحنامه پزشكي فارسي

 

رهادوست، بهار. اصطلاحنامه پزشكي فارسي: نمايه درختي، نمايه الفبايي، نمايه گردشي، نمايه انگليسي به فارسي؛ با همكاري مريم كازراني، فريبرز خسروي، ميرمهدي ابراهيم پور و محققان در رشته هاي پزشكي و علوم وابسته. 2ج. (تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1376)

                جلد اول

 عنوان 
صفحه عنوان .....................................................................................متن كامل
فهرست مطالبمتن كامل
پيش گفتارمتن كامل
مقدمهمتن كامل
نمونه شناسه در نمايه درختيمتن كامل
نمونه شناسه در نمايه الفباييمتن كامل
منابع اصطلاحنامهمتن كامل
مقوله هاي نمايه درختيمتن كامل
نمايه ها

نمايه درختي (صفحات 1 تا 214)
متن كامل
نمايه درختي (صفحات 215 تا 422)متن كامل
نمايه الفبايي الف - ب (صفحات 421 تا 648)متن كامل
نمايه الفبايي ب - ر (صفحات 649 تا 872)متن كامل
نمايه الفبايي ر - ك (صفحات 873 تا 1094)متن كامل
نمايه الفبايي ك - ي (صفحات 1095 تا 1305)متن كامل
بخش پاياني

ويراستاران علمي در شاخه پزشكي به انگليسي
متن كامل
چكيده به انگليسيمتن كامل
صفحه عنوان انگليسيمتن كامل

                 جلد دوم

 عنوان 
صفحه عنوان .....................................................................................متن كامل
فهرست مطالب جلد دوممتن كامل
نمونه شناسه در نمايه گردشيمتن كامل
نمايه ها

نمايه گردشي (صفحات 1305 تا 1550)
متن كامل
نمايه گردشي (صفحات 1551 تا 1806)متن كامل
نمايه گردشي (صفحات 1807 تا 2057)متن كامل
نمايه انگليسي به فارسي A - S (صفحات 2058 تا 2313)متن كامل
نمايه انگليسي به فارسي S - Z (صفحات 2314 تا 2358)متن كامل
بخش پاياني

صفحه عنوان به انگليسي
متن كامل

کليه حقوق اين سايت برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران محفوظ است (يادداشت هاي حقوقي)