جستجوی وب سایت
 جستجو

  صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
صفحه اصلي

مشاهده جزئيات
سهميه وام خودرو و کالا
بسمه تعالي
اطلاعيه

باستحضار همكاران محترم بازنشسته ميرساند خوشبختانه با مساعدت مسئولين محترم سازمان و موافقت بانك ملي شعبه كتابخانه تعدادي سهميه وام خودرو و كالا به كانون اختصاص يافت. از همكاراني كه تاكنون از سهميه وام خودرو و كالا استفاده ننموده اند، خواهشمند است درخواست خود را به دفتر كانون تحويل فرمايند.
مدارك مورد نياز جهت اخذ وام خريد خودرو
1- درخواست كتبي متقاضي.
2- اصل شناسنامه و كارت ملي وام گيرنده و كپي ازآن.
3- گواهي اشتغال وام گيرنده و كپي آن.
4- حكم استخدامي يا قرارداد وام گيرنده(آخرين حكم).
5- فيش حقوق وام گيرنده و كپي آن.
6- پيش فاكتور از شركتها و يا نمايندگيهاي مجاز خودرو، توليدات داخلي.
7- پيش پرداخت وام مبلغ بيشتر از دريافت وام تا اندازه پيش فاكتور.
8- 2نفر ضامن كارمند رسمي دولت شاغل درشهر تهران كه حقوقشان را از بانك ملي دريافت ميكنند.
9- اصل شناسنامه و كارت ملي ضامن و كپي آنها.
10- فيش حقوقي ضامنين و كپي آن.
11- حكم استخدامي رسمي و كپي آن.
12- گواهي كسر از اقساط از ضامنين از اداره مالي مربوطه.
13- افتتاح حساب پس انداز نزد بانك ملي شعبه كتابخانه ملي.
14- سفته به ميزان اصل و سود وام ضربدر 130 درصد.
15- اصل گواهينامه رانندگي وام گيرنده و كپي آن.
تذكر1: عدم سابقه چك برگشتي (هم وام گيرنده و هم ضامن).
تذكر2: عدم دريافت وام خودرو از هريك از بانكهاي كشور اعم از دولتي و خصوصي.
تذكر3: ضامن متقابل قابل قبول نمي باشد.

مدارك مورد نياز جهت اخذ وام خريد كالا
1- درخواست كتبي متقاضي.
2- اصل شناسنامه و كارت ملي وام گيرنده و كپي از آن.
3- گواهي اشتغال وام گيرنده و كپي آن.
4- حكم استخدامي يا قرارداد وام گيرنده(آخرين حكم).
5- فيش حقوق وام گيرنده و كپي آن.
6- پيش فاكتور از لوازم خانگي به ميزان حداقل 000/000/50 ريال و كالاها ساخت ايران باشد.
7- پيش پرداخت وام مبلغ بيشتر از سي ميليون ريال تا اندازه پيش فاكتور.
8- اصل شناسنامه و كارت ملي ضامن و كپي آن.
9- فيش حقوقي ضامن و كپي آن.
10- 2نفر ضامن كارمند رسمي دولت شاغل در شهر تهران كه حقوقش را از بانك ملي دريافت كند.
11- حكم استخدامي رسمي ضامن و كپي آن.
12- گواهي كسر از اقساط از ضامن.
13- افتتاح حساب پس انداز نزد بانك ملي شعبه كتابخانه ملي.
تذكر1: عدم سابقه چك برگشتي(هم وام گيرنده و هم ضامن).
تذكر2: عدم دريافت وام كالا از هريك از بانكهاي كشور اعم از دولتي و خصوصي.
تذكر3: ضامن متقابل قابل قبول نمي باشد.

بانك ملي
شعبه كتابخانه ملی

كانون بازنشستگان
سازمان اسناد و كتابخانه ملی


 
 
 

بازگشت

درباره  -  نظرات و پيشنهاد ها  -  تماس با ما -  سئوال هاي متداول  - نقشه سايت
تمامي حقوق محفوظ است، (سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران)