جستجوی وب سایت
 جستجو

  صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
اطلاعيه ها

مشاهده جزئيات
دوازدهمين جلسه اعضاء هيات مديره كانون بازنشستگان
بسمه تعالي

 

     دوازدهمين جلسه اعضاء هيات مديره كانون بازنشستگان سازمان اسناد وكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران درروزشنبه 9/11/1389 درمحل ساختمان كتابخانه ملي تشكيل گرديد.
تصميمات جلسه
1: موافقت كميسيون ماده (10) قانون احزاب وزارت كشوربامجوزتاسيس وصدورپروانه كانون بازنشستگان سا.مان اسناد وكتابخانه ملي وانتشار آن درروزنامه رسمي كشور
2: موافقت بادرخواست عضويت سه نفردركانون بازنشستگان سازمان
3: موافقت بادرخواست عضويت 6 نفردرتعاوني درحال تشكيل خدمات اداري
    وپشتيباني
4: موافقت بادرخواست عضويت 7 نفردرصندوق قرض الحسنه كانون
5: درخواست مكررومجددجهت تعيين يك نفرپرسنل جهت دفتركانون
    باداشتن روابط عمومي مناسب وآشنا به تايپ وكامپيوتر
6: پيگيري جهت اخذمجوزچاپ وچاپخانه ازوزارت فرهنگ وارشاد
    اسلامي جهت كانون
7: جلسه بعدي كانون درمورخه شنبه 7 اسفند 1389 برگزارمي گردد


 
 
 

بازگشت

درباره  -  نظرات و پيشنهاد ها  -  تماس با ما -  سئوال هاي متداول  - نقشه سايت
تمامي حقوق محفوظ است، (سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران)