جستجوی وب سایت
 جستجو

جستجوی منابع
از کتابدار بپرسید
فهرست کتابخانه های ایران
 English | العربیه | Italiano | Français | Русскийسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
خدمات » خدمات کتابخانه ملی » خدمات به ناشران » فهرست نویسی پیش از انتشار (فیپا) » آئين نامه اجرايي فيپا

 آيين نامه اجرايي فيپا --- فهرستنويسي پيش از انتشار(فيپا) ---خدمات به ناشران

آيين نامه اجرايي فهرستنويسي پيش از انتشار

پيرو مصوبه شماره 126675/ ت ه مورخ 8/12/1375 هيات محترم وزيران كليه ناشران دولتي و غير دولتي را ملزم به دريافت فرم فهرستنويسي پيش از انتشار جهت درج در صفحه شناسنامه كتاب قبل از انتشار آن كردند .
 با توجه به بند 4 اين مصوبه كه مسئوليت تاييد نهايي فهرستهاي تهيه شده و تعيين ضوابط اجرايي آن را به عهده كتابخانه ملي نهاده است لذا بندهاي اين آيين نامه اجرايي بدين شرح مي باشد:
كتاب: هر اثر چاپي غير ادواري كه به منظور ارائه به عموم و به شكل كتاب انتشار يافته باشد .
فهرستنويسي پيش از انتشار(فيپا) : تهيه اطلاعات كتابشناختي لازم براي شناسايي و بازيابي يك كتاب برمبناي ضوابط و استانداردهاي بين المللي قبل از انتشار آن كتاب‘ كتابشناسي ملي حاصل همكاري تنگاتنگ ناشران با كتابخانه ملي جهت تهيه فهرستنويسي كتابها مي باشد. 

صفحه عنوان در كتابهاي فارسي اولين صفحه سمت راست پس از جلد كتاب مي باشد كه درآن اطلاعاتي همچون عنوان كتاب ‘ نام پديدآورندگان ‘ و ويرايش و نام ناشر و تاريخ نشر آمده است.

صفحه حقوقي : پشت صفحه عنوان در قسمت بالاي صفحه فهرستنويسي پيش از انتشار كتابخانه ملي ودر پايين آن علاوه بر اطلاعات مندرج در صفحه عنوان اطلاعاتي همچون شماره شابك ‘ نام ناشر چاپخانه و آدرس و شماره تلفن آنها ‘ تيراژ كتاب ‘ قيمت كتاب‘ نام ويرايشگر‘ ليتوگراف ‘ اطلاعات مربوط به حق مولف( براي كشورهاي كه اجرا مي شود) و در مورد كتابهاي ترجمه شده اطلاعات مربوط به اثر اصلي و...

فهرستبرگه : طبق تعاريف بين المللي برگه اي است در قطع 5/7 × 5/12 حاوي اطلاعات مستند كتابشناختي براي نگهداري در برگه دان عمومي كتابخانه و از نظر آيين نامه برگه اي است كه با اطلاعات مستند كتابشناختي جهت درج در صفحه شناسنامه يا صفحه حقوقي كتاب به ناشران تحويل مي گردد.
همچنين فرم هاي آماده شده فيپا يا فهرستنويسي پيش از انتشار را مي توان از طريق سايت كتابخانه ملي جستجو و دريافت نمود ناشريني كه عضوالكترونيكي فيپا مي باشند اين برگه ها را در ايميل خود نيز مي توانند دريافت نمايند.

شماره تاييد كتابخانه ملي : شماره تاييد يا شماره مدرك كتابشناسي ملي كه درانتهاي برگه فهرستنويسي به صورت عدد و حروف ( مانند 9864-76م) بوده است و از نيمه سال 1386 به صورت يك عددهفت رقمي در پايين سمت راست برگه نوشته مي شود.

مراكز فهرستنويسي پيش از انتشار (فيپا) : كتابخانه ها ‘ مراكز اطلاع رساني ‘ شركتهاي خدمات كتابداري و اطلاع رساني ‘ افراد متخصص وغيره كه صلاحيت آنها براي ارائه خدمات فهرستنويسي پيش از انتشار به تاييد كتابخانه ملي رسيده است در حكم نماينده كتابخانه ملي در سراسر كشور عمل مي كنند و ناشران از خدمات آنها بهره مند مي شوند . با اينترنتي شدن ارسال كتابها‘ اين نمايندگان ناشران را به سمت عضويت اينترنتي و ارسال كتاب از طريق الكترونيكي توسط خود ناشر ‘ راهنمايي مي كنند . به مرور از تعداد اين نمايندگان كاسته شده و در آينده اي نزديك فقط ناشران موظف به ارسال كتاب خود از طريق عضويت اينترنتي براي كتابخانه ملي مي باشند.
ماده (2) هدف
هدف از فهرستنويسي پيش از انتشار : از اهداف فهرستنويسي پيش از انتشار تهيه كتابشناسي ملي كشور و استفاده آنلاين آن در سايت كتابخانه ملي مي باشد كه باعث دقت ‘ صحت ‘ سرعت و يكدستي در امور فهرستنويسي و پيشگيري از دوباره كاري در كتابخانه هاي كشور است اين امر سبب صرفه جويي در بودجه ‘ زمان و كارمندان متخصص خواهدشد.

ماده (3): براي انجام فهرستنويسي حضوري يا ارسال از طريق فاكس ناشران مي توانند پرسشنامه فهرستنويسي را كه در چهارمين بند سمت چپ همين صفحه قرار دارد پر كرده به همراه متن تايپ شده كتاب كه داراي صفحه عنوان ‘ صفحه شناسنامه ‘ شماره شابك ‘ فهرست مندرجات و متن مي باشد به مراكز فهرستنويسي كتابخانه ملي در شهرستانها يا به كتابخانه ملي در تهران ارائه نمايند. يا چنانچه ناشري بخواهد از طريق اينترنت كتاب ارسال نماييد به بالاي همين صفحه به قسمت درخواست فيپا مراجعه كرده و از طريق اينترنت كتاب را ارسال نمايد.

ماده (4) : برگه هاي فهرستنويسي پيش از انتشار پس از تكميل قابل رويت در سايت كتابخانه ملي مي باشد همچنين ناشريني كه كتاب را به صورت اينترنتي ارسال مي نمايند مي توانند آن را در آدرس الكترونيكي خود ملاحظه نمايند.

ماده ( 5) : چاپ فهرستبرگه تاييد شده از سوي كتابخانه ملي به همراه شماره كتابشناسي آن در صفحه حقوقي يا شناسنامه كتاب يا در پشت صفحه عنوان براي كليه كتابها الزامي مي باشد و در متن آن بدون هماهنگي با كتابخانه نبايد هيچگونه تغييري داده شود.

ماده (6) : انجام كليه امور فهرستنويسي رايگان مي باشد.

ارتباط با فیپا :

از طریق ایمیل :‌ fipa@nlai.ir
شماره های تماس:‌ ۸۱۶۲۳۱۰۴- ۸۱۶۲۳۱۱۲ – ۸۱۶۲۳۰۷۸
شماره پیامک فیپا : ۳۰۰۰۶۵۲۷

صفحه های مرتبط در این سایت

کليه حقوق اين سايت برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران محفوظ است (يادداشت هاي حقوقي)