جستجوی وب سایت
 جستجو

جستجوی منابع
از کتابدار بپرسید
فهرست کتابخانه های ایران
 English | العربیه | Italiano | Français | Русскийسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
انتشارات » نشريات » فصلنامه كتاب  » درباره

فصلنامه كتاب86
دورة بیست و دوم، شماره دوم، تابستان 1390
نشرية سازمان اسناد و كتابخانۀ ملي جمهوري اسلامي ايران
شمارة استاندارد بين المللي(شاپا): 6451-1022
اين مجله طبق ابلاغ 883/2910/3 مورخ 6/8/1380
كميسيون بررسي نشريات علمي كشور،
داراي درجة علمي ترويجي است.

صاحب امتياز: كتابخانۀ ملي جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر حبيب الله عظيمي
سردبير: دكتر سعيد رضايي شريف آبادي

هيئت تحريريه (به ترتيب الفباي نام خانوادگي)
زهير حياتي: دانشيار دانشگاه شيراز
فريبرز خسروي: استاديار سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا
سعيد رضايي شريف آبادي: دانشيار دانشگاه الزهرا
بويد ريوارد: استاد بازنشسته دانشگاه ايلينويز آمريكا
حبيب الله عظيمي: استاديار سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا
رحمت الله فتاحي: استاد دانشگاه فردوسي مشهد
راسل كوپ: رئيس سابق كتابخانه مجلس استراليا
مرتضي كوكبي: استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز
جعفر مهراد: استاد دانشگاه شيراز
نرگس نشاط شميراني: دانشيار سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

مدير اجرايي: دكتر فريبرز درودي
همکاران اجرايي: زینب رضایی شریف آبادی وفريده خوش تراش پسنديده
مترجم انگليسي: مرتضي رضايي شريف آبادي
ويراستار: آرزو تجلي
ویراستار استنادی: فروزان رضایی نیا
ويراستار انگليسي: رويس ويلز
طراحی نشانه و جلد: علیرضا حصارکی
صفحه آرا: مرتضی میرزایی
ناظر فني: نصرت الله اميرآبادي
چاپ - صحافي: سهند - پیمان
شمار: 1500 نسخه
بهاي اين شماره: 25000 ريال
اشتراك سالانه: 000/100ريال (براي دانشجويان نيم  بها)
نشاني: تهران، بزرگراه شهيد حقاني، بلوار كتابخانۀ ملي، سازمان اسناد و كتابخانۀ ملي جمهوري اسلامي ايران، دفتر فصلنامة كتاب صندوق پستي 3693- 15875
تلفكس: 88644098 ، پست الكترونيك:faslname@nlai.ir
فروشگاه: ميدان ولي عصر، خيابان شقايق، خيابان به آفرين، شماره 28    تلفن: 88941946

اين نشريه در ISC و ايران ژورنال (نظام نمايه سازي مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري) نمايه مي شود.
www.ISC.gov.ir       
www.ricest.ac.ir

 

 

صفحه هاي مرتبط در اين سايت

کليه حقوق اين سايت برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران محفوظ است (يادداشت هاي حقوقي)