عيادت از آيت‌الله‌ بروجردی، در بيمارستان

منشأ سند: خريداری نوبخت، پاكت 647
رنگ: سياه و سفيد
قطع: 2/10 × 5/14
تاريخ:- ؛ محل:-؛ عكاس: -

سرانجام سلطان ‌محمد خوارزمشاه

در زمان حمله‌ ی مغولان به ايران، سلطان‌محمد خوارزمشاه، پس از شنيدن خبر محاصره‌ی خوارزم (پايتخت) و به‌ويژه خبر اسارت مادر، خانواده و خزائن، اميد خود را از دست داد و به مازندران گريخت و در ديهي دوردست ساكن شد. در قرارگاه جديد، هر روز به مسجد می‌رفت و به ادای فريضه‌ی نماز مي‌پرداخت؛ سپس می گفت تا برايش قرآن بخوانند و می‌گريست و نذرها می‌كرد كه اگر از اين مهلكه برهد و بار ديگر بر حكومت دست يابد، از اعمال زشت روی گرداند و عدل و داد پيشه كند و به زهد و تقوا روی آورد.
سرانجام، هنگامی كه سرداران مغولی محل اختفای وی را يافتند و برای دستگيری او راه‌افتادند، در حالی كه از بيماری ذات‌الجنب در رنج بود و در تب مي‌سوخت، به كشتی نشست تا به ديار ديگر گريزد. در هنگام فرار، از عاقبت شوم و بخت خود به گريه افتاد و به همراهان گفت: «از چندين زمين‌های اقاليم كه ملك خود گرفتم، امروز دوگز زمين يافت نخواهد شدی كه در آن‌جا گوری بكاوند و اين تن بلاديده را دفن كنند.‌»
تا اين‌كه به جزيره‌ي آبسكون رسيد و با خوشحالي پا به خشكي گذاشت. زيرا سرانجام خاكي براي مدفن خود يافته‌بود. ديري نگذشت كه سلطان در همان جزيره درگذشت و چون كفني نداشت، در پيراهن خود به خاك سپرده‌شد.
منبع:
شيرين‌بياني، مغولان و حكومت ايلخانان در ايران، تهران: سمت، 1379، ص48.

 

بخشنامه‌ی تغيير نام شهرها و مكان‌های جغرافيائی و رعايت آن درمكاتبات اداری، طبق نظر فرهنگستانسند شماره‌ی 240039141، با محل در آرشيو 109 پ 5پ آ 1، حاوی رونوشت بخشنامه‌ی رئيس‌الوزرا، محمود جم است كه در آن، به لغزش‌هائی كه برخی وزارتخانه‌ها و ادارات در تغيير نام‌هاي جغرافيائی و خاص مرتكب شده‌اند، اشاره شده ...

 

معرفی كتاب «شهيد آيت‌الله‌ سيدمحمدرضا سعيدی به روايت اسناد»آيت‌الله ‌سيدمحمدرضا سعيدی، مبارزات خود را از دهه‌ی سی، آغاز كرد. سعيدی، با شروع نهضت امام‌خمينی، به پيروی از استاد و مراد خويش، قدم در عرصه‌ی مبارزه نهاد. وی پس از تبعيد امام‌خمينی، همراه با ديگر روحانيان، كوشش فراوانی براي پايان دادن به تبعيد امام كرد...

 

گزيده‌ی خاطره‌ی آقای دكترنصرالله پورجوادی آشنائی و علاقه‌ی من به نسخه‌های خطی، از موقعی بودكه به خانقاه می ‌رفتم. در خانقاه، كتابخانه‌ای بود كه نسخه‌های خطی هم داشت. من، آن‌جا نسخه‌های خطی را می‌ديدم و با آن آشنا می‌شدم؛ چون در اختيار من بود و می‌توانستم بازكنم، ببينم و بخوانم. من، اين علاقه و توجه به نسخ خطی را، به پسرانم نيز منتقل كردم و آن‌ها هم در زمينه‌ی كار خودشان، نسخه‌های خطی را می‌شناسند...

 

 
توصيه‌های حفاظتی «نگهداشت سندهای نوشتاری، از گزند عوامل زيست‌ محيطی»
ساده‌ترين راه برای پيشگيری از زيان‌های ناشی از عوامل زيست‌محيطی، جلوگيری از ورود آن‌ها به مخازن است. حشرات، از راه‌های گوناگون وارد آرشيوها می‌شوند. حشرات بالدار، از پنجره‌ها می آيند. حشرات خزنده، دهليزهائی می‌كَنَند يا از لابه‌لای مسيرهای كانال‌كشی ساختمان به درون آن می‌آيند. آن‌ها حتی ممكن است روی لباس كاركنان آرشيو، در بخش‌هائی كه با اصل سند كار می‌شود و يا مراجعان مخازن و نيز درون بسته‌بندی‌ها و يا لابه‌لای برگ‌های پرونده‌ها، به صورت تخم يا شفيره جا كرده باشند.
برای جلوگيری از اين پديده، معمولاً مخازن آرشيوها را در طبقات زيرين ساختمان و فاقد پنجره می‌سازند. آرشيوها، می‌كوشند كليه‌ی مواد دريافتی خود را، در محل‌هائی در مبادی ورودی، ضد عفونی كنند. حرارت، رطوبت و نور، بايد در مخازن، مهار و واپايش شود. رطوبت بالا و فقدان كامل نور در مخازن، موجب رشد ريزاندامگان‌ها در آن‌ها می‌شود و رويش‌ ‌هاگ قارچ‌ها را امكان‌پذير مي‌كند.