نمائی از داخل بازار قديمی تهران، در عصر قاجار

منشأ سند: خريداری ايلياتی، پاكت 188
رنگ: سياه و سفيد
قطع: 28 × 34
تاريخ:- ؛ محل:تهران؛ عكاس: -

 

سرانجام حرص و آز

عمرو ليث صفاری، در جنگ با اميراسماعيل سامانی، سپاهش شكست خورد و دستگير گرديد. در روز دستگيری، از فرد آشنائی خواست كه برايش غذائی فراهم آورد. گوشتی در سطل برای طبخ و سد جوع او تهيه‌شد. از قضا، سگی سر در سطل فرو برد و از شدت حرارت گريخت و سطل در گردن سگ باقی ماند. عمرو، خنديد و گفت: همين امروز آشپز سپاهيانم، گله می كرد كه سيصدشتر برای حمل وسايل آشپزخانه كافی نيست و اكنون، غذای مرا يك سگ به‌سهولت حمل مي‌كند.
عمرو، به اندوختن مال اهميت می‌داد و اموال خزائن او، بيش‌تر از خراج و ماليات منطقه‌ی زير فرمانش و اموال كشوری و لشكری، تأمين می‌شد.
منبع:
تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره‌ي صفاريان و علويان، تأليف پروين تركمني‌آذر و صالح پرگاري، انتشارات سمت،1384، ص 69.

 

ابلاغ مصوبه‌ی هيئت وزيران،درباره‌ی برچيدن كارگزاری‌ها و واگذاری وظايف آن‌ها سند شماره‌ي 290006404 ، ابلاغ مصوبه‌ي هيئت وزيران به تاريخ 03/04/1306، در زمينه‌ي برچيدن كارگزاري‌ها و واگذاري وظايف آن‌ها درمورد رسيدگي به دعاوي اتباع خارجه، به حكام محلي است. موضوع سند، مربوط به حق قضاوت كنسولي (كاپيتولاسيون) است...

 

معرفی كتاب «اسناد احزاب سياسی ايران (حزب توده‌ی ايران)»كتاب «اسناد احزاب سياسی ايران (حزب توده‌ی ايران)، به كوشش بهروز طيرانی، با هدف شناحت هر چه بيش‌تر زوايای پنهان و فعاليت‌های حزب توده در دهه‌ي 20، به رشته‌ي تحرير درآمده‌است...

 

گزيده‌ی خاطره‌ی پروفسور غلامحسين بيگدلیمدتی كه‌ من‌ در آذربايجان‌ شوروی‌ بودم‌، به تمام‌ شهرهای‌ بزرگ‌ شوروی‌ برای فعاليت‌های علمی‌ و داوری، مسافرت‌ كردم‌. به مسكو، لنينگراد، كييف، روستف‌،‌ تاشكند، سمرقند، دوشنبه‌، آلماتا و ... . مخصوصاً از دو شهر خاطرات‌ خيلي‌ خوبي‌ دارم...

اخبار آرشيو ملي اخبار آرشيو هاي ايران اخبار آرشيو هاي جهان
 

 
نگهداشت سند از گزند نور طبيعی، در نمايشگاه و مخزن‌
– زمان تابش نور را كم‌تر بايد كرد.
- پرده‌ي پنجره‌هاي تالار نمايش را كه در آن اصل سندها به نمايش درآمده، در زماني كه نمايشگاه بسته است، بايد كشيد.
- نور ويترين‌هاي نمايش سند، بايد از خارج ويترين تأمين شود.
- اگر سند شكل دفترچه دارد، صفحه‌هاي به نمايش درآمده‌ي آن را پيوسته بايد عوض كرد تا رنگشان نپرد.
- پاره‌اي از سندها، در برابر نور حساسيت بيش‌تر دارند. بنابراين، مدت نمايش آن‌ها مي‌بايد محدود شود.
- بهترين راهكار، آن است كه مخزن سند، فاقد پنجره باشد. زيرا نور مرئي و نامرئي، از روزن پنجره به داخل مخزن راه مي‌يابد.
منبع: «راهنماي حفاظت، نگهداري و مرمت كاغذ»، آن ليه ناردي و فيليپ وان دم، ترجمه‌ي ابوالحسن سروقد مقدم (مشهد: بنياد پژوهش‌هاي اسلامي، 1379)، صص 150-151.