ميرزاجهانگيرخان صوراسرافيل، روزنامه‌ نگار و مدير روزنامه‌ی
صوراسرافيل،عضو حزب سوسيال‌دمكرات و مشروطه‌طلب

منشأ سند: مؤسسه‌ی مطالعات تاريخ معاصر، شماره‌ی ع4-81-68
رنگ: سياه و سفيد
قطع:
تاريخ:- ؛ محل:-؛ عكاس: -

 

پاسخ حكيمانه وشجاعانه‌ی خواجه ‌نظام‌الملك به ملك‌شاه سلجوقی

آورده‌اند كه ملك‌شاه، به خواجه‌نظام‌الملك پيغام داد كه اگر در ملك شريكي، آن حكم ديگر است و اگر تابع مني، چرا حد خويش نگاه نمي‌داري و فرزندان و اتباع خويش را تأديب نمي‌كني كه بر جهان مسلط شده‌اند تا حدي كه حرمت بندگان ما نگاه نمي‌دارند؟ اگر مي‌خواهي بفرمايم كه «دوات» از پيش تو بگيرند.
در پاسخ سلطان، وزير در مورد جايگاه خويش در امپراتوري سلجوقي، گفت: به سلطان بگوئيد كه تو نمي‌داني كه من در ملك شريك توأم و تو به اين مرتبه، به تدبير من رسيده‌اي و ياد نداري چون سلطان شهيد «آلپ‌ارسلان» كشته‌شد، چگونه امراي لشكر را جمع كردم و از جيحون گذشتم و از براي تو شهرها بگشادم و اقطار ممالك شرق و غرب را مسخر گردانيدم و دولت آن تاج، بر اين «دوات» بسته است. هرگاه اين «دوات» برداري، آن تاج بردارند.

 

متن تلگراف امام‌خمينی(ره) به آيات عظام تهران درخصوص محكوم‌كردن حمله‌ی مأموران دولت به مدرسه‌ی فيضيه‌با كودتاي 28م مرداد 1332ش.، گستره‌ي‌ نفوذ امريكا در ايران و سيطره‌اش بر منابع و معادن كشورمان تكميل شد. ادامه‌ي اين روند، با حمايت‌هاي گسترده از نظام استبدادي پهلوي و تصميم حاكميت بر دخالت همه‌جانبه در احوال شخصي و امور اجتماعي مردم همراه بود؛ ...

 

معرفی كتاب «مقدمه‌ای بر شناخت اسناد آرشيوی»كتاب «مقدمه‌ای بر شناخت اسناد آرشيوی»، نوشته‌ی غلامرضا فدائی عراقی، در ده فصل به رشته‌ی تحرير در آمده‌است.
در مبحث آغازين كتاب، نخست تعاريف سند از نظر لغوي و اصطلاحي آمده. آن‌گاه موضوعاتي همچون: جايگاه سند در گذشته و حال، رابطه‌ی آن با تاريخ و فلسفه، سند خاستگاه اصلي قضاوت، اشكال سند و موضوع جعل سند، تشريح شده‌است...

 

گزيده‌ی خاطره‌ی دكتر محمدامين رياحیمن از خرداد 1340 تا بهمن‌ 1342 مديركل‌ نگارش‌ وزارت‌ فرهنگ‌ بودم‌. در آن‌ مدت،‌ با كوشش‌ زياد سر و ساماني‌ به‌ كتاب‌هاي‌ درسي‌ مدارس‌ دادم‌ و آن‌ كار را، بزرگ‌ترين‌ خدمت‌ همه‌ي‌ عمر خودم‌ مي‌دانم‌. تا آن‌ سال‌ انواع‌ كتاب‌هاي‌ درسي‌ بود، مثلاً سي‌ نوع‌ تعليمات‌ ديني‌ بود. در حالي‌ كه‌ شرعيات‌، يكي‌ بيش‌ نيست‌...