روايت اسناد از مراسم غبارروبي در حرم مطهر رضويدر شماره‌ي 74 دانشورز، خبرنامه‌ي سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، مقاله‌اي با عنوان «روايت اسناد از مراسم غبارروبي در حرم مطهر رضوي» مشاهده مي‌شود كه به قلم سعيده جلاليان نگارش يافته است. در اين مقاله، نويسنده با بهره‌گيري از سندهاي موجود در مديريت امور اسناد و مطبوعات سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، به بررسي اين مراسم تاريخي و روحاني، وسايل و اقلام به كار رفته در آن، متوليان امر، لباس آن‌ها، مهمانان و مراحل و تشريفات انجام كار، پرداخته است.
اين مقاله، در نشاني مجازي 
http://www.aqlibrary.org/UserFiles/File/marasem%20ghobaroee.pdf
در دسترس علاقه‌مندان مي‌باشد.