ارسال تصاوير اسناد مربوط به حرم شاه‌ چراغ، در پي درخواست توليت آستان مقدس احمديارسال تصاوير اسناد مربوط به حرم شاه‌ چراغ،
در پي درخواست توليت آستان مقدس احمدي
گروه اطلاع‌رساني اسناد، در سال 1385 به دنبال تغيير تشكيلات سازماني، در حوزه‌ي اداره‌كل اطلاع‌رساني و ارتباطات تشكيل شد. هدف اين گروه، فراهم‌آوردن شرايط و امكانات مناسب براي اطلاع‌رساني به عموم و آشنا کردن آن‌ها با اسناد و مواد آرشيوي است.
گروه اطلاع رساني اسناد، در حيطه‌ي وظايف خود، علاوه بر پاسخ‌گوئي به مراجعان حضوري تالار پژوهش، ماهانه پاسخ‌گوي درخواست‌هاي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و اشخاص حقوقي متعددي است كه براي دستيابي به سوابق و تاريخچه‌ي خود و يا موضوع‌هائي كه در حيطه‌ي وظايف و مسئوليت‌هاي سازماني آن‌هاست، به اين گروه مراجعه مي‌نمايند.
اين درخواست‌ها، از طرق مختلفي مانند نامه‌ي پستي، اتوماسيون اداري، پيام‌نگار (ايميل) به اين گروه مي‌رسد كه پس از بررسي كارشناسان، جواب مناسب به آن‌ها داده مي‌شود.
در هفته‌ي جاري گروه، شاهد درخواست اسناد و سوابق مربوط به حرم شاه ‌چراغ، بود. اطلاعات و سوابق موجود در مخازن آرشيوي، نشانگر وجود 160 فهرست بود كه پس از رؤيت و بررسي، درنهايت 16 فهرست شامل 1272برگ انتخاب گرديد و فايل اسكن كرده‌ي آن، در يك لوح فشرده ذخيره و تحويل آستان مقدس احمدي شد.