جستجوی وب سایت
 جستجو

جستجوی منابع
از کتابدار بپرسید
فهرست کتابخانه های ایران
 English | العربیه | Italiano | Français | Русскийسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
آموزش و پژوهش » آموزش » معرفي آموزش

در اساسنامه مصوب مجلس این سازمان مؤسسه‌اي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ قلمداد شده‌ و اين‌ فعاليت‌ يكي‌ از وظايف‌ اصلي‌ آن‌ به‌ شمار مي‌آيد. پژوهش‌ و آموزش‌ در كتابخانه‌ ملي‌ بمنظور اعتلا و بهبود فعاليتهاي‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ كشور انجام‌ مي‌گيرد. اين‌ كتابخانه‌ داراي‌ 60 پست‌ هيأت‌ علمي‌ مصوب‌ است‌ و به‌ لحاظ‌ قوانين‌ و مقررات‌ تابع‌ وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ است‌.
 اهم‌ فعاليتهاي‌ پژوهشي‌ آن‌ به‌ قرار ذيل‌ است‌:
تدوين‌ استانداردهاي‌ لازم‌ براي‌ انواع‌ كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني‌ و نيز فعاليتهاي‌ اين‌ حوزه‌
پديدآوردن‌ و تدوين‌ منابع‌ لازم‌ براي‌ تسهيل‌ فعاليتهاي‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ كشور مثل‌ تدوين‌ سرعنوانهاي‌ موضوعي‌ فارسي‌، فهرست‌ مستند مشاهير، اصطلاحنامه‌ها، مارك‌ ايران‌، گسترش‌ رده‌هاي‌ مربوط‌ به‌ ايران‌ و اسلام‌ و نظاير آن‌.
سعي‌ بر باروري‌ و غنابخشي‌ حوزه كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ كشور و تدوين‌ متون‌ پايه‌ و علمي‌
انتشار فصلنامه‌ علمي‌ كتاب‌، تدوين‌ دايرة المعارف‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌، و انتشار كتاب‌ در اين‌ حوزه‌ علمي‌ براي‌ ايجاد تعامل‌ بين‌ متخصصان‌ و پويايي‌ بيشتر اين‌ حوزه‌.
انجام‌ پژوهشهاي‌ كاربردي‌ و بنيادي‌. طرحهاي‌ پژوهشي‌ پس‌ از تصويب‌ در شوراي‌ پژوهشي‌ به‌ اجرا درمي‌آيند. از پژوهشهايي‌ هم‌ كه‌ در حوزه كتابداري‌، اطلاع‌رساني‌ و ايران‌شناسي‌ و اسلام‌شناسي‌ باشد حمايت‌ مي‌شود.

برگزاري‌ دوره‌ها و كارگاههاي‌ آموزشي‌
در طي‌ سال‌ كلاسهاي‌ كوتاه‌ مدت‌ و بلندمدت‌ براي‌ دانش‌افزايي‌ و ارتقاء همكاران‌ كتابخانه‌ برگزار مي‌شود. در كارگاههاي‌ آموزشي‌ نيز سعي‌ مي‌شود افراد با آخرين‌ دستاوردهاي‌ علمي‌ و فني‌ حوزه‌ عملاً آشنا شوند.
برگزاري‌ سخنراني‌ و سمينارهاي‌ علمي‌
اين‌ كتابخانه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مؤسسه‌ پژوهشي‌ سعي‌ دارد كه‌ رأساً يا با مشاركت‌ ساير نهادهاي‌ علمي‌ سخنراني‌ و يا سمينارهاي‌ علمي‌ برگزار نمايد. حاصل‌ اين‌ نشستها را نيز به‌ صورت‌ كتاب‌ و يا از طريق‌ اينترنت‌ منتشر مي‌كند.
كمك‌ به‌ انجمنها و گروههاي‌ علمي‌ و پژوهشي‌
اين‌ كتابخانه‌ همواره‌ آمادگي‌ خود را براي‌ دراختيارقراردادن‌ امكانات‌ جهت‌ پويايي‌ هرچه‌ بيشتر انجمنها و گروههاي‌ علمي‌ اعلام‌ داشته‌ است‌.

صفحه های مرتبط در این سایت

کليه حقوق اين سايت برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران محفوظ است (يادداشت هاي حقوقي)