معرفي كتاب «حزب مليّون به روايت اسناد ساواك»پس از كودتاي 28م مرداد، رژيم شاه براي به دست آوردن مشروعيت سياسي، به يك رشته‌اقدام‌ها دست زد. تشكيل احزاب، يكي از اين ترفندها بود. محمدرضاشاه، پس از سفر به آمريكا، اروپا و تركيه، با رهنمود امريكائي‌ها، در سال 1338 سياست دو حزبي را اعلام داشت. در پي اين اقدام، منوچهر اقبال، مأمور تشكيل حزب اكثريت (مليّون) و اسدالله علم، مأمور راه‌اندازي حزب اقليت (مردم) شد.
كتاب «حزب مليّون به روايت اسناد ساواك»، كوششي در راستاي شناخت اين حزب، بر پايه‌ي اسناد دست اول به شمار مي‌آيد. كتاب، شامل دو بخش مقدمه و اسناد است. در مقدمه‌ي پژوهشي، به‌اختصار از روند و چگونگي تأسيس حزب مردم، ساختار، تشكيلات، مرامنامه و سرانجام آن، ياد شده‌است. در بخش اسناد نيز، 156 سند در بازه‌ي زماني 29/3/36 تا 20/11/45 ارائه شده‌است.
در پايان، تصوير سندها و عكس‌ها نيز آمده‌است.
كتاب «حزب مليّون به روايت اسناد»، به همت مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، در 487 صفحه، در سال 1388 به چاپ رسيده‌است.