طبقه ‌بندی و فهرست‌ نويسی تصاوير كم‌نظيری از كشور و رجال هندطبقه‌بندی و فهرست‌نويسی تصاوير كم‌نظيری از كشور و رجال هند در دوره‌ی نهضت ضد استعماری

اداره‌كل تنظيم و پردازش، سرگرم بررسي، طبقه‌بندي و فهرست‌نويسي مجموعه‌عكس‌هاي مهمي از دوره‌ي استقلال هند است. در ميان اين عكس‌ها كه از آقاي يوسف صبح‌روان خريداري شده‌است، تصاویری از رجال و دولتمردان هندی، مانند مهاتما گاندی، جواهر لعل نهرو، ایندیرا گاندی و ابوالکلام آزاد به‌چشم‌مي‌خورد. از ديگر موضوعات موجود در اين مجموعه، مي‌توان به تصاويري از جشن‌های استقلال، روابط خارجی، بازدید خبرنگاران خارجی از آن کشور، طرح‌هاي عمرانی در هند و استقبال از نهرو و ایندیرا گاندی در تهران، اشاره كرد.
اين عكس‌ها، پس از انجام مراحل مختلف فهرست‌نويسي، طبقه‌بندي، ذخيره‌سازي اطلاعات و تهيه‌ي تصوير رقمي، در اختيار علاقه‌مندان قرار خواهدگرفت.