بازديدهای آبان‌ماه معاونت اسناد ملیمعاونت اسناد ملي، در آبان‌ماه سال جاري، پذيراي سه گروه بازديد كننده از دانشگاه امام صادق (ع)، مؤسسه‌ي تحقيقات ساختمان و مسكن و دانشگاه تهران بود.
در روز دوشنبه دوم آبان‌ماه، 14 نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه امام صادق، به سرپرستي آقاي دكتر سيدامامي، از تالار پژوهش و نمايشگاه اسناد «ايران در اشغال» بازديد كردند و اطلاعاتي در باره‌ي آرشيو ملي، فعاليت‌هاي آن و نحوه‌ي استفاده از اسناد در پژوهش‌ها، كسب كردند.
همچنين در روز دوشنبه نهم آبان‌ماه، ده تن از مديران و كارشناسان مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، از آرشيو ملي ايران بازديد كردند. در اين بازديد، ابتدا توضيحاتي در باره‌ي تاريخچه‌ي شكل‌گيري آرشيو ملي، اهداف و وظايف آن، جايگاه معاونت اسناد در نمودار سازماني، وظايف ادارات كل و فعاليت‌هاي آن‌ها داده شد. آن‌گاه بازديد كنندگان، از تالار پژوهش، بخش اطلاع رساني تاريخ شفاهي، مخازن آرشيوي، آزمايشگاه، كارگاه مرمت اسناد و دبيرخانه‌ي اسناد خريداري و اهدائي بازديد كردند و مسئولان هر بخش، در باره‌ي نحوه‌ي انجام فعاليت‌ها، توضيحاتي دادند.
در روز يكشنبه بيست و دوم آبان نيز، آرشيو ملي پذيراي بيست و يك نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي تاريخ دانشگاه تهران، به سرپرستي آقاي دكتر زندي بود. در اين بازديد، ابتدا با نمايش پاورپوينت (پرده‌نگار) معرفي معاونت و نيز معرفي اسناد موجود در آرشيو ملي، دانشجويان با آرشيو ملي، وظايف و اهداف آن و نيز، نقش و اهميت اسناد در جريان كار اداري و همچنين انجام تحقيقات و پژوهش‌هاي تاريخي آشنا شدند. سپس در پايان نشست، به پرسش‌هاي دانشجويان در باره‌ي مباحث مطرح شده، پاسخ داده شد.
بعد از اين نشست، دانشجويان به تالار نمايشگاه راهنمائي شدند و پس از ارائه‌ي توضيحاتي در باره‌ي نمايشگاه، به بازديد از آن پرداختند و نظرات و پيشنهادهاي خود را در برگه‌هاي نظرسنجي منعكس كردند.