برگزاری كارگاه آموزشی حفاظت، نگهداری و مرمتاداره‌كل حفاظت و نگهداري با مشاركت پژوهشكده‌ي اسناد، در روز چهارشنبه يازدهم آبان‌ماه، كارگاهي آموزشي با عنوان حفاظت، نگهداري و مرمت، براي كارشناسان اداره‌كل حفاظت و نگهداري و دانشجويان علاقه‌مند در اين حوزه برگزار كرد. در اين كارگاه، سركار خانم ريما اجاقيان، مرمت‌كار كتابخانه‌ي ملي فرانسه، پس از معرفي بخش حفاظت و نگهداري كتابخانه‌ي ملي آن كشور، به بيان روش‌هاي مرمت در كتابخانه‌ي ملي فرانسه پرداخت و كارشناسان و دانشجويان را با چندين نمونه‌ي كاري، از نزديك آشنا كرد.