سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس نگاهی به ساختار و کارکرد مجالس دوره‌ي سيزدهم تا شانزدهم
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، در صدد برگزاري سومين نشست تخصصي خود با عنوان «نگاهی به ساختار و کارکرد مجالس دوره‌ي سيزدهم تا شانزدهم» است. محورهاي عنوان شده براي ارسال مقاله به آن نشست، چنين اطلاع رساني شده‌‌است:
- روند انتخابات مجلس سیزدهم تا شانزدهم؛
- مجلس، احزاب و جمعیت‌های سیاسی؛
- جایگاه و پایگاه اجتماعی نمایندگان؛
- کمیسیون‌های مجلس؛
- مجلس، شاه و دربار؛
- مجلس، علما و مراجع؛
- مجلس و دولت‌ها؛
- مجلس و بحران‌های سیاسی و اجتماعی(غائله‌ي آذربایجان، کردستان، نهضت جنوب...)؛
- مجلس و سیاست داخلی؛
- مجلس و مسائل فرهنگی، اجتماعی، قضائی و حقوقی؛
- مجلس و مطبوعات؛
- مجلس و مردم؛
- رؤسا، نمایندگان و فراکسیون‌های تأثیرگذار مجلس؛
- مجلس و موضوع ملی شدن صنعت نفت؛
- مأخذشناسی مجلس؛
- مجلس و قانونگذاری؛
- مجلس و قدر‌ت‌های جهانی.
مهلت ارسال چكيده‌مقالات، پانزدهم آذر و اصل مقاله‌ها، پنجم اسفندماه 1390 اعلام شده است. نشاني دبیرخانه‌ي نشست: تهران - میدان بهارستان، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد کتابخانه‌ي مجلس شورای اسلامی و تلفن آن 33125515- 021 است. علاقه‌مندان به شركت در اين نشست، مي‌توانند آثار خود را به نشاني الكترونيكيasnadlib@gmail.com ارسال نمايند.