فهرست‌نويسی مجموعه‌عكس‌های انتقالی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیمجموعه‌عكس‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شامل 1770 قطعه عكس از دوران پهلوي و جمهوري اسلامي، در فهرست منابع سازمان اسناد و كتابخانه‌ي ملي قرارگرفت.
از جمله عكس‌هاي درخور توجه اين مجموعه، مي‌توان به عكس‌هاي مربوط به جمعيت فدائيان اسلام و محاكمه‌ي سران اين گروه، وقايع 15م خرداد 1342، عكس‌هاي انفرادي و جمعي وزيران، مسئولان و روحانيان، مراسم تحليف و تنفيذ رئيسان جمهور و تصاويري از حضور بانوان در عرصه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي، در سال‌هاي قبل و بعد از انقلاب، اشاره كرد.