معرفي مقاله‌ای از فصلنامه‌ی اسناد بهارستان، به مناسبت بيست و ششم آذر، «روز حمل و نقل»شماره‌ی اول فصلنامه‌ي بهارستان در بهار1390، مقاله‌اي با عنوان «نگاهي به اسناد و گزارش‌هاي مربوط به تهيه‌ي كاميون و اتومبيل در آخرين سال جنگ جهاني اول (1336ق.)»، به قلم اسماعيل شمس در بردارد.
نويسنده در اين مقاله، به بررسي بحران حمل و نقل در ايران در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني اول پرداخته و اين‌كه خشكسالي موجود در كشور و به تبع آن، لزوم استفاده از كاميون و اتومبيل براي حمل مواد غذائي، سبب شد تا دولت، به جاي دريافت خسارت‌هاي ناشي از جنگ، به تصرف كاميون‌هاي روسي بينديشد كه در جريان جنگ به ايران آورده شده بودند؛ اما روس‌ها اين را نپذيرفتند. لذا پيشنهاد خريد اين كاميون‌ها به دولت روسيه ارائه گرديد. هر چند بيش‌تر اين كاميون‌ها به انگليسي‌هاي مستقر در ايران فروخته شد، اما تعدادي هم نصيب دولت ايران شد. ولي اين خريد محدود، مشكل حمل و نقل كشور را حل نكرد. از اين رو دولت، به خريد خودرو از امريكا و آلمان روي آورد... .
علاقه‌مندان مطالعه و مراجعه به اين مقاله، مي‌توانند به نشاني زير مراجعه كنند:
http://www.ical.ir/index.php?option=com_digitarchive&menuid=55&catid=461&Itemid=112