مرمت بیش از 770 نسخه‌کتاب خطی و سند تاریخی، در آستان قدس رضویاخبار منتشره در وبگاه سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، حاكي از آن است كه از ابتدای سال 1390 تا آذرماه، بیش از 200 نسخه‌کتاب خطی و بالغ بر 550 برگ سند تاریخی، به‌ دست مرمت‌گران اداره‌ي حفاظت و مرمت آثار فرهنگی آن آستان، مرمت‌شده‌است.
گفتنی است كه اداره‌ي حفاظت و مرمت آثار فرهنگی آن سازمان، دربردارنده‌ي 7 کارگاه مرمت سفال، نقاشی، فلز، چوب، منسوجات، کاغذ، فرش و همچنين، آزمایشگاه حفاظت و مرمت در ساختمان کتابخانه‌ي مرکزی آستان قدس رضوی است و به فعالیت در زمينه‌ي آسيب‌شناسي، آسيب‌زدائي و مرمت اسناد و نسخه‌هاي خطي مي‌پردازد.