جستجوی وب سایت
 جستجو

 English | العربیه | Italiano | Français | Русскийسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
آموزش و پژوهش » پژوهش » اعضای هیئت علمي سازمان

مشاهده جزئيات
تاج‌الملوك ارجمند اينانلوتاريخ درج خبر :

شماره تماس:88038899-09121038161  

 پست الکترونيک:Taj_Arjmand@yahoo.com  

وب سايت:

 
تحصيلات
كارشناسي: علوم اداري و مديريت
كارشناسي ارشد: علوم كتابداري و اطلاع‌رساني
دكتري: علوم كتابداري و اطلاع‌رساني

فعاليت های آموزشی
- وزارت آموزش و پرورش

فعاليت هاي علمي و پژوهشي
مقاله‌ها
الف) تأليف
1) ارزيابي مديريت نشريه‌هاي ادواري در كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌هاي دولتي كشور با استانداردهاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي و ارائة راهكارها براي رسيدن به سطح مطلوب. فصلنامه كتاب، دوره پانزدهم، شماره سوم، (پاييز 83) ص 79-100.
2) مديريت مجلات الكترونيكي در كتابخانه‌ها، فصلنامة كتابداري و اطلاع‌رساني، شماره 28، (زمستان 84).
3) سيري در قوانين حق‌مؤلف، استفادة منصفانه و دسترس‌پذيري از آغاز و تأثير آن در استفاده از منابع الكترونيكي. فصلنامة كتاب ، دوره سيزدهم، شماره چهارم، (زمستان 1381)، ص 110-123.
4)  كتابخانه‌هاي هميار. دايره‌المعارف كتابداري و اطلاع‌رساني، ج 2 (ارائه شده براي چاپ).
5) كتابخانه‌هاي نابينايان. دايره‌المعارف كتابداري و اطلاع‌رساني ، ج 2 (ارائه شده براي چاپ).
6) نقش كتابخانه‌هاي عمومي در اطلاع‌رساني معلوليت. پيام كتابخانه ، سال چهارم، ش 1 و 2 (بهار و تابستان 74): 54-58.
7) استفاده از رايانه و روبات براي تسهيل ارائه خدمات اطلاعاتي به معلولان. فصلنامة كتاب، دورة 5، ش 1 (بهار و تابستان 77).
8) تجهيزات نوين براي تسهيل خدمات اطلاعاتي به معلولان. پيام كتابخانه، سال چهارم، ش 3 و 4 (پاييز و زمستان 73): ص 6-14.
9) اشتراك منابع و ضرورت استفاده از بريل براي نابينايان در كشورهاي در حال رشد. فصلنامه كتاب، دورة هفتم، شماره اول، بهار 1375.
10) معلولان به كار و زندگي بازمي‌گردند. همشهري، 12 و 13 آذر 1375.
 11) برنامه‌ريزي براي استفادة بهينه از منابع، خدمات، تسهيلات و فناوري‌‌هاي نوين در خدمت به نابينايان. در همايش فناوري‌هاي نوين نابينايان (17 و 18 دي ماه 1376).
12) "آشورپانيپال". دايره‌المعارف كتابداري و اطلاع‌رساني ، ج 1، ص 30-31.
13) كتابخانه‌هاي قرينه. فصلنامه كتاب، دورة هفتم، شماره سوم، پاييز 1375.
14) بزرگراه‌هاي اطلاعاتي و نابينايان. فصلنامه كتاب، دورة نهم، شماره يك (بهار 1377).
ب) ترجمه
 1) آمادگي براي هزارة جديد: پيوند كتابخانه‌ها با نابينايان. در گزيدة مقالات ايفلا (آمستردام، 1998). تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1378.
2) شي يري دويژن. در گزيدة مقالات ايفلا (دانمارك، 1997). تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1377.
3) چندرسانه‌اي‌ها: چالشي نوين براي متخصصان اطلاع‌رساني. در مجموعة مقالات كامليس 4. تهران: كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران، 1374.
4) كتاب‌هاي الكترونيكي براي نابينايان. در گزيدة مقالات ايفلا (تركيه: 20-26 اوت 1995).
5) برنامة حافظة جهاني. در گزيدة مقالات ايفلا (كوبا 21-27 اوت 94). تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1374.
6) آسان‌خوان‌بخشي مهم براي ارتقاي كيفيت خواندن ... . در گزيدة مقالات ايفلا ( چين 25-31 اوت 1996) تهران: كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران، 1376.
7) سياست‌هاي ملي براي ارائة خدمات كتابخانه‌اي به نابينايان. در گزيدة مقالات ايفلا (بانكوك: 20-28 اوت 1999). تهران: كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران، 1380.
8) ساختار جوامع هوشمند چگونه است و ... در گزيدة مقالات ايفلا (بيت‌المقدس13-18 ااوت 2000). تهران: كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران، 1381.
9) به سوي نمونة آرماني: گام‌هايي براي بهبود دستيابي. ارائه شده براي چاپ در گزيدة مقالات ايفلا (آرژانتين): 22-27 اوت 2004).
كتاب‌ها
الف) تأليف
 1) اطلاع‌‌رساني به معلولان و پيشنهاد شبكة‌ اطلاع‌‌رساني براي معلولان در كشور. تهران: هيأت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور، دبيرخانه، 1380.
2) مديريت مجلات (چاپي و الكترونيكي) در كتابخانه‌ها. تأييد شده براي چاپ در سازمان سمت.
3) شيوه‌هاي نوين ارائة خدمات اطلاعاتي به كودكان و نوجوانان با نيازهاي ويژه. تأييد شده براي چاپ در نشر كتابدار.
4) مجموعة مقالات و سخنراني‌هاي ارائه شده. تهران: سازمان بهزيستي كشور. معاونت توانبخشي،1377.
ب) ترجمه
1) وضعيت تحقيق در جامعة اطلاعاتي (يونسكو).تهران: سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران، 1384.
طرح‌هاي در دست اقدام
1) سير تطور استاندارد و استانداردسازي در كتابخانه‌ها با تأكيد بر كتابخانه‌هاي دانشگاهي.
2) بررسي تأثير رعايت قوانين حق‌مؤلف در بخش نشريه‌هاي ادواري.
 
 
 
زندگينامه

 
 
 

بازگشت

کليه حقوق اين سايت برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران محفوظ است (يادداشت هاي حقوقي)