جستجوی وب سایت
 جستجو

جستجوی منابع
از کتابدار بپرسید
فهرست کتابخانه های ایران
 English | العربیه | Italiano | Français | Русскийسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
درباره سازمان » آرشيو ملي ايران  » فعاليت های آرشيو ملي  » آسيب زدائي و مرمت اسناد

آسیب زدائی و مرمت
به علت وجود آلودگي فراواني كه در مخازن و بايگاني اكثر سازمان ها به علت فقدان شرائط ايده ال و استاندارد مشاهده مي گردد ، اسناد به مرور زمان با توجه به شيوع انواع قارچ و حشرات دچار خسارات شد يدي مي شوند كارشناسان متخصص بخش آسيب زدائي اين گروه با روش هاي متداول و استاندارد اقدام به  آفت زدائي و ضدعفوني نمودن اسناد  ؛،مواد آرشيوي و كتب داخل سازمان و ساير دستگاه ها حسب درخواست و طبق مقررات سازمان مي پردازند.
اين بخش تا پايان سال 1371 با استفاده از روش بخور با مواد شيميائي همانند پارادي كلرو بنزن و تيمول به ضدعفوني اسناد مي پرداخت كه نظر به افزايش حجم اسناد ورودي به آرشيو ملي و درخواست هاي ضدعفوني مخازن مراكز اسناد،كتابخانه هاي عمومي و موزه ها ، در سال 1372 اقدام به تحقيق و بررسي و راه اندازي سيستم ضدعفوني در خلاء با استفاده از گاز اكسيد اتيلن نمود.از عمده فعاليت هاي ديگر كارشناسان اين بخش  ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

 •  بررسي و ضدعفوني مخازن اسناد و مخازن كتب كتابخانه ها و ساير مراكز اسنادي حسب درخواست.
  ضدعفوني و آفت زدائي كليه اسناد ورودي به آرشيو سازمان قبل از طي ساير مراحل آرشيوي به كمك مواد و روش هاي مناسب ضدعفوني
  اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در خصوص آخرين دستاورد هاي مربوط به مواد ضدعفوني كننده اسناد و كتب و محيط هاي آرشيوي و كتابخانه اي و تفكيك مواد به نسبت مواد آرشيوي و عوامل بيولوژيكي جهت بد ست آوردن مؤثرترين روش ضدعفوني هر يك از مواد آرشيوي بخش مرمت
ميران تخريب اسنادو آثار دست نوشته به دليل عدم رعايت شرائط استاندارد نگهداري و يا نا آگاهي كاركنان مرتبط با سند ،افزايش قابل ملاحظه اي يافته است .كارشناسان متخصص در بخش مرمت فيزيكي در راستاي حفظ اسناد ملي و تاريخي  ،به احياء و بازسازي اسناد  ،مواد آرشيوي و كتاب هاي آسيب ديده در مخازن آرشيو سازمان و ساير دستگاه ها مي پردازند البته اين امر با استفاده از روش هاي مختلف ،با توجه به جوهر مورد استفاده ،جنس كاغذ و درصد تخريب اسناد و كتب با دقت و ظرافت بسيار زيادي صورت گرفته و در صورت لزوم ،جلد هاي آسيب ديده مرمت مي گردند .بزرگترين سندي كه تاكنون در اين گروه مرمت گرديده طوماري به طول 21 متر و كوچكترين آن يك جلد قرآن كريم به ابعاد 2×5/1 سانتي متربوده است
اهم فعاليت هاي اين بخش به شرح ذيل است:

 •  تحقيق و پژوهش بر روي روش هاي سنتي و بومي مرمت اسناد ،مواد آرشيوي و كتاب ها و تلاش در جهت تلفيق مزاياي اين روش ها با شيوه هاي جديد مرمت.
 • اجراي پروژه هاي تحقيقاتي به منظور بهبود تكنيك هاي مرمت انواع دست نوشته ها ،آثار مذهب و نقاشي در سطح كشور و آرشيو هاي معتبر بين المللي و انتخاب كاربردي ترين روش جهت انجام عمليات مرمت.
 • تلاش در جهت تدوين دستورالعمل هاي استاندارد مرمتي به منظور هماهنگ سازي فعاليت هاي مرمتي در ميان مراكز اسنادي و آرشيوي و كتابخانه اي سطح كشور.
 • تدوين و نشر نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه هاي مرمت اسناد و ساير مواد  آرشيوي به منظور ارتقاءكيفي فعاليت ها و افزايش توانمنديها ي حرفه اي مرمتگران سند و كتب در سطح كشور.
 • تحقيق و پژوهش بر روي شيوه هاي مرمت انواع پوست و چرم جلد هاي قديمي با استفاده از متد هاي متداول در سطح ملي و بين المللي .
  اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در خصوص آخرين دستاورد هاي مربوط به روش هاي جلد سازي و صحافي كتب جهت ارتقاءكيفيت ترميم جلد  كتاب ها در آرشيو ها و كتابخانه ها. 

صفحه های مرتبط در این سایت

کليه حقوق اين سايت برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران محفوظ است (يادداشت هاي حقوقي)