جستجوی وب سایت
 جستجو

 English | العربیه | Italiano | Français | Русскийسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
صفحه اصلي بهمن و اسفند1386

مشاهده جزئيات
"ایفلا" در نامه های دیجیتالی فرببرز خسروی و پیتر ژان لورتاريخ درج خبر :

ترجمه نامه ها از:فاطمه زارع زاده
فریبرز خسروی در نامه ای دیجیتالی به پیتر لور دبیر کل "ایفلا" ، مسائل و نگرانی های خودرا با او درمیان می گذارد...

Read more...

 
 
 


نظرات كاربران

d Says:
01/02/2016 03:02:12 ب.ظ


تدریس خصوصی دروس کنکور ریاضی و تجربی


تدریس خصوصی دروس مهندسی برق و مکانیک و عمران

تدریس خصوصی دروس فیزیک و شیمی و ریاضی و عربی دبیرستان

تدریس خصوصی تمامی دروس دبیرستان و دانشگاه و کنکور

تدریس خصوصی دروس دبیرستان
رشته ریاضی و فیزیک

href="http://www.sobhesefid.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87/">تدریس خصوصی تحلیل سازه
href="http://www.sobhesefid.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%AA%D9%86/">تدریس خصوصی فولاد و بتن
href="http://www.sobhesefid.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-2/">تدریس خصوصی مکانیک سیالات
href="http://www.sobhesefid.ir/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9//">تدریس خصوصی هیدرولیک
href="http://www.sobhesefid.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%DA%A9/">تدریس خصوصی مکانیک خاک
href="http://www.sobhesefid.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C//">تدریس خصوصی پی سازی
href="http://www.sobhesefid.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-1-%D9%88-2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/">تدریس خصوصی ریاضی 1 و 2 دانشگاه
href="http://www.sobhesefid.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-1-%D9%88-2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/">تدریس خصوصی فیزیک 1 و 2 دانشگاه
href="http://www.sobhesefid.

ییبی Says:
01/02/2016 03:01:12 ب.ظتدریس خصوصی دروس کنکور ریاضی و تجربی


تدریس خصوصی دروس مهندسی برق و مکانیک و عمران

تدریس خصوصی دروس فیزیک و شیمی و ریاضی و عربی دبیرستان

تدریس خصوصی تمامی دروس دبیرستان و دانشگاه و کنکور

تدریس خصوصی دروس دبیرستان
رشته ریاضی و فیزیک

href="http://www.sobhesefid.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87/"> تدریس تحلیل سازه
href="http://www.sobhesefid.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%AA%D9%86/">تدریس فولاد و بتن
href="http://www.sobhesefid.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-2/">تدریس مکانیک سیالات
href="http://www.sobhesefid.ir/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9//">تدریس هیدرولیک
href="http://www.sobhesefid.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%DA%A9/">تدریس مکانیک خاک
href="http://www.sobhesefid.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C//">تدریس پی سازی
href="http://www.sobhesefid.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-1-%D9%88-2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/">تدریس ریاضی دانشگاه
href="http://www.sobhesefid.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-1-%D9%88-2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/">تدریس فیزیک دانشگاه
href="http://www.sobhesefid.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D

بازگشت

کليه حقوق اين سايت برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران محفوظ است (يادداشت هاي حقوقي)