جستجوی وب سایت
 جستجو

جستجوی منابع
از کتابدار بپرسید
فهرست کتابخانه های ایران
 English | العربیه | Italiano | Français | Русскийسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
درباره سازمان » كتابخانه ملی ایران » معرفي سيستم جامع كتابخانه(رسا)

هدف از توليد سيستم جامع كتابخانة ملّي ايران، اتوماسيون فرآيندهاي كاري معاونت كتابخانة ملّي و ذخيره سازي ركوردهاي مرتبط با كلية مواد كتابخانه اي بر اساس استانداردهاي جهاني است. اين نرم افزار كه استاندارد مارك ايران(بومي شدة استاندارد جهاني يوني مارك) را مبناي كار خود قرار داده است، اكثر قابليت هاي سيستم هاي مشابه و پيشتاز خارجي مانند ALEPH و Innovative را داراست.
توليد اين محصول از شهريور سال 1382 آغاز و با طي مراحل مختلف توليد در شهريور 1385 آماده بهره برداري شده است. شركت پارس آذرخش با بهره گيري از متخصصان كارآمد داخلي و با استفادة مناسب از دانش فني و كتابداري موجود در سازمان به انجام اين مهم نايل شد. اين پروژه از معدود پروژه هاي موفق طرح تكفاست كه رمز موفقيت آن در همكاري نزديك مجري و كارفرما، و به عبارتي، انجام يك كار گروهي نهفته است.

امكانات سيستم جامع كتابخانة ملّي ايران

سيستم جامع كتابخانة ملّي مبتني بر يوني مارك و مارك ايران بوده و فرايندهاي فهرست نويسي، نمايه سازي، مستندسازي، فيپا، شاپا، سفارشات، واسپاري، امانت، ثبت آثار و مبادله و اهداء را مكانيزه مي كند. اين برنامه داراي امكاناتي از قبيل جستجو، اُپك (OPAC)، تبادل اطلاعات بين كتابخانه اي و پشتيباني از Z39.50 است.

ويژگيهاي خاص پروژه

 • به كارگيري يك سيستم يكپارچه در اكثر بخش هاي معاونت كتابخانة ملّي و جمع آوري كلية نرم افزارهاي متفرق، ناقص و ناهمگون كه بر اساس نيازهاي مقطعي ايجاد شده بودند. در سيستم جديد كلية بخش هاي مختلف معاونت كتابخانة ملّي مي توانند به راحتي با يكديگر ارتباط برقرار كنند.
 • استفاده از تجربيات متخصصان برجستة كتابداري كشور در نهايي كردن نيازمندي هاي كتابخانة ملّي كشور در قالب مورد- كاربردهاي (Use Case) سيستم
 • به كارگيري تكنولوژي هاي پيشرفته مبتني بر جاوا و استفاده از معماري سه لايه در نرم افزار
 • استفاده از متدولوژي RUP در توليد نرم افزار
 • امكان به كارگيري يك سيستم توانمند داخلي در كلّية كتابخانه ها و مؤسسات اطلاعاتي كشور و امكان تبادل آسان اطلاعات بين كتابخانه ها در سطح ملي و بين المللي در آينده اي نزديك با توجه به بستر تبادل يكسان
 • امكان بازاريابي در كشورهاي اسلامي و منطقه براي سيستم جامع كتابخانة ملّي ايران
 • ارتقاي توانمندي هاي يك شركت نرم افزاري داخلي
نقش سازمان اسناد و كتابخانة ملّي ايران در توليد محصول
 • سياست گذاري مداوم براي اجراي قابل قبول پروژه
 • نهايي كردن نيازمنديهاي سازمان طي جلسات متعدد در يك دورة زماني طولاني
 • نظارت و هدايت شركت مجري در انتخاب تكنولوژي هاي مناسب براي توليد نرم افزار
 • شناسايي مداوم مشكلات و پيدا كردن راه حل هاي مناسب براي رفع آنها
 • نظارت مستمر بر كيفيت مطلوب تيم مجري و انجام مراحل مختلف توليد نرم افزار
 • برقراري ارتباط مستمر با شركت مجري در قالب جلسات منظم ماهيانه، جلسات فنّي، جلسات كتابداري و بازرسي از شركت
 • شناسايي مستمر مستندات مورد نيازي كه در مقاطع مختلف بايد از طرف شركت مجري به سازمان تحويل مي شد.

مراحل اصلي توليد سيستم جامع كتابخانة ملّي ايران

 • انتخاب بستر توليد و متدولوژي
 • نهايي شدن مورد-كاربردهاي نسخة اول پروژه
 • طراحي و پياده سازي نسخة اول پروژه
 • آزمون سيستمي در داخل شركت
 • تحويل نسخة اول بر اساس فرم هاي تغيير به صورت دستي در قالب يك تيم 4 نفره
 • نهايي شدن كلية مورد-كاربردهاي سيستم
 • طراحي و پياده سازي كلية قسمت هاي سيستم
 • آزمون سيستمي در داخل شركت
 • تحويل كلية قسمت هاي نرم افزار بر اساس فرم هاي تغيير به صورت مكانيزه در قالب يك تيم 20 نفره
صفحه های مرتبط در این سایت

کليه حقوق اين سايت برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران محفوظ است (يادداشت هاي حقوقي)